Ginkaku-ji no Niwa (Ginkaku Temple)

mh_1964_138_q_rii_v1-cdm.jpg

Yoshida Toshi (Japanese, 1911-1995), Ginkaku-ji no Niwa (Ginkaku Temple), 1963
Photo Credit: 

Laura Shea

Not On View
Yoshida Tōshi
Japanese (1911-1995)
Place made: 
Asia; Japan
Ginkaku-ji no Niwa (Ginkaku Temple), 1963
Color woodblock print (woodcut) on paper
Mat: 14 in x 18 in; 35.6 cm x 45.7 cm; Sheet: 9 3/8 in x 13 3/4 in; 23.8 cm x 34.9 cm; Image: 8 1/8 in x 12 5/16 in; 20.6 cm x 31.3 cm
Gift of Dorothy L. Blair (Class of 1914)
MH 1964.138.Q.RII