mh_2014_8a_k_install_v845-scr.jpg

Jacqueline Finnegan installs a Judy Pfaff sculpture