mh_1986_30_84_v2_01-cdm.jpg

Japanese, Bat with baby bat