mh_1965_268_i_b_pi_v2-cdm.jpg

Bricher, Alfred Thompson, Grand Manan