mh_1964_131_q_rii_v1-cdm.jpg

Yoshida Toshi (Japanese, 1911-1995), Shirasagi-jō (Shirasagi Castle), 1942